ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.net
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.org
381,000 تومان
1 سال
381,000 تومان
1 سال
381,000 تومان
1 سال
.biz
381,000 تومان
1 سال
381,000 تومان
1 سال
381,000 تومان
1 سال
.info
381,000 تومان
1 سال
381,000 تومان
1 سال
381,000 تومان
1 سال
.ir
15,000 تومان
1 سال
20,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.co
782,000 تومان
1 سال
782,000 تومان
1 سال
782,000 تومان
1 سال
.asia
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.online
983,000 تومان
1 سال
983,000 تومان
1 سال
983,000 تومان
1 سال
.site
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
.tech
375,000 تومان
1 سال
375,000 تومان
1 سال
375,000 تومان
1 سال
.shop
892,000 تومان
1 سال
892,000 تومان
1 سال
892,000 تومان
1 سال
.club
411,000 تومان
1 سال
411,000 تومان
1 سال
411,000 تومان
1 سال
.vip
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
.blog
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
.market
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
.academy
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
.school
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
.coffee
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
.kitchen
1,310,000 تومان
1 سال
1,310,000 تومان
1 سال
1,310,000 تومان
1 سال
.pizza
1,310,000 تومان
1 سال
1,310,000 تومان
1 سال
1,310,000 تومان
1 سال
.restaurant
1,310,000 تومان
1 سال
1,310,000 تومان
1 سال
1,310,000 تومان
1 سال
.organic
2,010,000 تومان
1 سال
2,010,000 تومان
1 سال
2,010,000 تومان
1 سال
.catering
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
.baby
2,010,000 تومان
1 سال
2,010,000 تومان
1 سال
2,010,000 تومان
1 سال
.band
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.best
287,000 تومان
1 سال
287,000 تومان
1 سال
287,000 تومان
1 سال
.pro
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
.city
531,000 تومان
1 سال
531,000 تومان
1 سال
531,000 تومان
1 سال
.doctor
281,000 تومان
1 سال
281,000 تومان
1 سال
281,000 تومان
1 سال
.boutique
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
802,000 تومان
1 سال
.luxury
2,501,000 تومان
1 سال
2,501,000 تومان
1 سال
2,501,000 تومان
1 سال
.store
1,581,000 تومان
1 سال
1,581,000 تومان
1 سال
1,581,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده